• Digitální přístrojový panel nakladačů Locust

  Nová digitální přístrojová deska nabízí moderní cestou pohodlné ovládání smykových nakladačů s označením Locust 753, Locust 903 a Locust 903 speed+.
  Digitální přístrojový panel (viz. obrázek) je rozdělen do tří logických oblastí:
  • sekce tlačítek
  • LCD displej
  • sekce kontrolek
  Rozmístění ovládacích a kontrolních zařízení (viz. obrázek) je řešeno na základě dosavadních zkušeností, poznatků ergonomie, závazných norem a vyhlášek.
  Všechny ovládací elementy jsou soustředěny v kabině řidiče, která je konstruována esteticky, s ohledem na pohodlí obsluhy.

  LCD displej

  Zapnutí přístrojového panelu

  Přístrojový panel se zapíná stlačením tlačítka „START“. Na LCD se zobrazí základní údaje, podsvícení displeje je na vteřinu červené a potom zůstane oranžové. Všechny kontrolky se rozsvítí na 2 vteřiny a potom zhasnou. Pro spuštění motoru je nutné zadat unikátní PIN kód – což nahrazuje klíček ve spínací skříňce.

  Čtyřmístný PIN kód si můžete měnit dle libosti.

  Popis základního zobrazení stavových informací

  Po zapnutí přístrojového panelu se na displeji zobrazí následující informace: vlevo nahoře je zobrazený reálný čas, pod ním vlevo dole jsou zobrazeny aktuální otáčky spalovacího motoru. Pod časem se zobrazuje indikátor poruch. Vpravo nahoře se zobrazují motohodiny. Pod nimi jsou zobrazeny tři sloupcové indikátory: teplota chladící kapaliny, teplota hydraulického oleje a aktuální hladina PHM.

  Indikace poruch a jiných informací o stavu stroje

  Některé stavy smykového nakladače mají samostatný indikátor, který se po dobu jejich trvání zobrazuje na displeji jedinečnou ikonou.

  Např. žhavení motoru (viz. obrázek)

  Indikace minimální hladiny pohonných hmot je daná oranžovým podsvícením displeje a zároveň bliká příslušná ikona pod sloupcovým indikátorem (viz. obrázek)

  Porucha mazání či dobíjení se zobrazí odpovídající ikonou a podsvícení displeje je červené. Pokud nastane kromě poruchy mazání nebo dobíjení i jiná porucha, příslušná ikona začne blikat a kód poruchy se zobrazí stisknutím tlačítka „ENTER“. Pokud se vyskytne více poruch na nakladači v ten samý čas, ikona poruchy začne blikat a jednotlivé kódy poruch se postupně zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka „ENTER“.

  Od přechodu na moderní přístrojovou desku očekáváme usnadnění obsluhy a jednoduchou indikaci případných závad.